НИЕ СМЕ

НТС по текстил, облекло и кожи
неправителсвено, професионално
творческо сдружение с нестопанска

ЦЕЛИ

Да повишава квалификацията
на специалистите
Да обединява и подпомага
усилията на своите членове

ДЕЙНОСТИ

Организиране на регионални и международни конференции
Организиране и провеждане на курсове

ИСТОРИЯ

Основан на 26 март
1885 г. в град Русе като
„Русенско техническо общество“

Членство и Абонамент

УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2018 г.:

  • Индивидуален членски внос без абонамент – 6.00 лева годишно;
  • Индивидуален членски внос с абонамент – 36.00 лева годишно;
  • Колективен членски внос за Микро предприятия и държавни организации – 36.00 ÷
  • Колективен членски внос за малки предприятия – 72.00 ÷ 144.00 лева годишно;
  • Колективен членски внос за средни предприятия – 144.00 ÷ 1 МРЗ годишно;
  • Колективен членски внос за големи предприятия – една МРЗ годишно.

Членството в НТС по ТОК включва годишен абонамент за списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

first_page.jpg

Вижте секцията със събития и новини

Най-актуалната информация на ваше разположение