Членство и абонамент

chlenstvo_2.jpg

Членство и абонамент

УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2018 г.:

Индивидуален членски внос без абонамент
6.00 лева годишно
Индивидуален членски внос с абонамент
36.00 лева годишно
Колективен членски внос за Микро предприятия и държавни организации
36.00 ÷
Колективен членски внос за малки предприятия
72.00 ÷ 144.00 лева годишно
Колективен членски внос за средни предприятия
144.00 ÷ 1 МРЗ годишно
Колективен членски внос за големи предприятия
една МРЗ годишно
Членството в НТС по ТОК включва годишен абонамент за списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

Заплащането на индивидуалния или колективния членски внос се извършва с банков превод по сметката на НТС по ТОК:
  • ИН по ДДС: BG 121111930;
  • Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00;
  • BIC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк.

Членството в НТС по ТОК и абонаментът за списание „Текстил и облекло“ включват отстъпки и други предимства при публикуване на реклами в списанието и на уебстраницата на сдружението: www.tok.fnts.bg;
Свободният абонамент за списание „Текстил и облекло“ може да се заяви директно към разпространителите на списанието, с които НТС по ТОК има сключен договор:
  • ДОБИ ПРЕС ЕООД, София 1715, жк Младост 4, блок 414, вход 4, ЕИК130949772, http://www.dobipress.bg/ ;
  • БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, София, ул. Академик Стефан Младенов, №1, блок 31, ЕИК121396123, http://www.bgpost.bg/

 

Списък На членовете на Управителния съвет на НТС по ТОК

Булстат BG121111930, регистриран със съдебно решение №8/26.05.2017 на СГС – Търговско отделение

Име, презиме, фамилия

Длъжност в УС на НТС по ТОК

Адрес за кореспонденция

Месторабота

1

Ивелин Рахнев Рахнев

Председател

tok.chair@fnts.bg

Технически университет – София

Колеж – Сливен

2

Николина Петрова Генчева

Зам.-председател

tok.vice.president@fnts.bg

Превента ООД

3

Христо Михайлов Петров

Член

petrov@tu-sofia.bg

Технически университет - София

4

Николай Карев Карев

Член

 

ХТМУ – София

5

Марин Рашев Маринов

Член

 

6

Снежина Ангелова Андонова

Член

andonova_sn@abv.bg

ЮЗУ - Благоевград

7

Николай Златанов Златанов

Член

   

8

Данаил Данев Йорданов

Член

d.jordanov@emiroglio.com

Е. Миролио ЕАД - Сливен